اتاق یک تخته با حمام : 2.600.000ریال                              در صورت رزرو اتاق یک تخته 15%
اتاق دو تخته با حمام : 3.800.000 ریال                                     و بقیه اتاقها 30% تخفیف
اتاق سه تخته با حمام : 4.820.000 ریال                                      محاسبه خواهد گردید
اتاق سوئیت 4 تختی (دارای آشپزخانه در اتاق ) : 5.880.000 ریال
تخت اضافه (کاناپه تخت خواب شو ) : 930.000
قیمت ها با احتساب صبحانه و مالیات و عوارض درج شده است.